namdarinsanlar

namdarinsanlar
namdarinsanlar
9 Takip Ettiklerim
2 Takipçilerim
Takipçilerim (2)
mavikubbe kalemukelam

MEDİNE MÜDAFİİ FAHREDDİN PAŞA

Elinin tersiyle alnında biriken teri sildi. Durdu. Her iki yanındaki İngiliz askerlerine baktı. Onların gözlerindeki...

Devamı

FERÎDÜDDÎN-İ ATTÂR

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muhammed bin İbrâhim el-Attâr en-Nişâbûrî el-Hemedânî, lakabı Ferîdüddîn'dir. Ferîdüddîn-i Attâr diye...

Devamı

ŞEHBENDERZADE FİLİBELİ AHMED HİLMİ

Ahmed Hilmi, 1281/1865 yılında şimdi Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe'de doğdu. Babası Şehbender (konsolos)...

Devamı

YEZİD

Yezid (646-683) Emevilerin ikinci halifesidir. Halifelik onun şahsında saltanata dönüşmüştür. Hz. Hüseyin’in (ra) şehit...

Devamı

BAYEZİD-İ BİSTAMİ

Evliyânın büyüklerinden. İnsanları Hakk'a dâvet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakîkî saâdete kavuşturan ve kendilerine...

Devamı

BEHLÜL DANA

Meczûb. Hak âşığı. Çok tanınmış evliyâdan biri. Asıl ismi Vüheyb bin Ömer Sayrâfî'dir. Behlûl-i Dânâ...

Devamı

FUDAYL BİN İYÂD

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Fudayl bin İyâd bin Mes'ûd bin Bişr, künyesi Ebû Ali'dir. 726 (H.107)...

Devamı

SELAHADDİN EYYUBİ

Selahaddin tanınmış bir ailede dünyaya geldi Doğduğu gece, babası Necmeddin Eyyübi ailesini de alarak Halep'e...

Devamı

AHMED ES-SENÛSÎ

Senûsîlik hareketinin büyük mücâhid lideri. İslâm birlik ve kardeşliğinin en mükemmel örneğini veren velî. Ahmed es-Senûsî'nin...

Devamı

HÜLÂGÜ

İlhanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarıdır. Cengiz'in torunudur. O da dedesi Cengiz gibi zalim bir...

Devamı

OSMAN EL-HATTÂB

Ebû Bekr-i Dûkdesî hazretlerinin yetiştirdiği âlimlerin ve evliyânın büyüklerinden. Doğum târihi ve hâl tercümesi...

Devamı

YUNUS EMRE

YUNUS EMRE Tasavvuf ehli ve halk şâiri. Hayâtı ve kimliği hakkında kesin mâlûmat yoktur....

Devamı

BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ

Bediüzzaman Said Nursi Son devirde yetişen âlim ve velîlerden. Milâdî 1876 (H.1293) da Bitlis’in...

Devamı

CELALEDDİN HARZEMŞAH

Aral gölüne akan Ceyhun nehrinin güneyine doğru uzanan topraklar Harizm adıyla anılır. Bu bölge...

Devamı

SADİ-İ ŞİRÂZÎ

Evliyânın büyüklerinden. İsmi, Muslihüddîn bin Muhlis eş-Şîrâzî, künyesi Ebû Abdullah'tır. Sa'dî mahlasıdır. 1193 (H.589)...

Devamı

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ

Tâbiînin büyüklerinden. Adâleti, insâfı ve güzel ahlâkı ile meşhur sekizinci Emevî halîfesi. Hazret-i Ömer’in...

Devamı

HAZRETİ ÖMER

İkinci Raşid Halife. İslâmı yeryüzüne yerleştirip, hâkim kılmak için Resulullah (s.a.s)'ın verdiği tevhidî mücadelede...

Devamı

NUŞİREVAN-I ÂDİL

Nuşirevan 49 sene Sasani devletinin başında bulunmuş, hükümdarlığında hiç kimsenin zulmen ve cebren bir...

Devamı

Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !